Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

HSEQ-sidene er under utvikling. Vi ber i mellomtiden om å bli kontaktet slik at i vi kan sende mer informasjon direkte.

Om HSEQ

Botnhamn Sveis AS er opptatt av å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi arbeider aktivt for å være kvalifisert til å levere tjenester av høy standard. Vi deltar i ulike program i samarbeid med flere av våre kunder for å stadig bli bedre og mer konkurransedyktig.

 

Vi har tydelige målsetninger både innenfor helse, miljø og sikkerhet (forkortet HSE), og innenfor produksjon, service og økonomi (vi kaller det kvalitet, forkortet Q). Sammen utgjør disse våre HSEQ-mål. Målene er fundamentet for vårt styringssystem og har kundene i fokus.

HSEQ-målene bygger på vår visjon og forretningsidé. Forretningsidéen er en konkret beskrivelse av hva vi skal drive med, mens visjonen er den ledestjernen vi beveger oss mot fra dag til dag.

Virksomhetsstyring

Forretningstidé

Vår forretningsidé er å drive mekanisk virksomhet med reparasjon, ombygging, nybygging mv. av metallkonstruksjoner, motoranlegg, hydraulikkanlegg og elektriske anlegg, rettet mot maritim og marin næring.

Visjon

Vårt mål er gjennom høy verdiskapning å være en ledende regional tilbyder av mekaniske tjenester til maritim og marin sektor.

HSE-mål

1) Vi skal forhindre ulykker og forebygge miljø- og helseskader, og slik bidra til at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

2) Vi skal ha en drift med minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø.

3) Vi skal levere produkter og tjenester som er sikre for våre kunder.

Q-mål

1) Vi skal gjøre ting bedre enn i går. Vi skal lete etter muligheter for utvikling av oss selv og våre medarbeidere.

2) Vi skal gjøre kundene fornøyde. Jobben er ikke gjort før vi har forsikret oss om at kundene er fornøyd.

3) Vi skal fokusere på de gode løsningene. Alle utfordringer representerer en mulighet for fremgang.

4) Vi skal bry oss. At vi viser omtanke påvirker oss selv og de rundt oss på en positiv måte.