UHP SPYLING/OVERFLATEBEHANDLING

Botnhamn Sveis AS har i 2022 gått til anskaffelse av utstyr for UHP (Ultra High Pressure) spyling. Det er vannspyling med vanntrykk opp mot 3000 bar. Det høye trykket gjør at vi spyler stål og alu platerent.

Fordel med å spyle platerent er for å avdekke skader og tæring/korrosjon på skrog, og evt annet utstyr som man vil kontrollere/revitalisere.

Spesielt på alu fikk vi se viktigheten av en slik prosess da det ble avdekket feil behandlig av aluminium som kan medføre betydelige senskader (korrosjon) og fikk stanset dette. 

Effektiv korrosjonsbeskyttelse med priming og maling. Vi bruker i hovedsak produkter fra International, men kunden har alltid siste ordet.

 

Har du spørsmål om priser eller booking? Ta kontakt på telefon 778 48 600, Ståle på tlf 95271700 eller på e-post post@botnhamn.no

 

 

Billedserie: Aluskrog UHP spylt med vann ca 2200 bar til ferdig malt og klar til sjøsetting.