Utrustning

Vi leverer og monterer høykvalitets dekks- og fabrikkutstyr til skip og industri. Under ses et utvalg av våre utrustningsprosjekt.

Montering av nytt RSW-anlegg i Einarson

Botnhamn Sjø AS valgte oss til å foreta utskiftning av RSW-anlegget om bord i Einarson. Det nye anlegget ble levert av MMC i Tromsø og var spesialtilpasset båten. Vi foretok prosjektering av rørgater og besørget gasstetting av RSW-rommet.

Montering av ny dekkskran Wizard

Oppdrettsbåten Wizard fikk montert ny Palfinger PK52002(M) dekkskran i april 2016. Vi sto for produksjon og montering av komplett fundament, levering og montering av kran, samt oppkobling av hydraulikk og styring.

Montering av sløyemaskiner Lise Beate

Oddvar Nes AS gav oss ansvaret for å montere to nye sløyemaskiner i fabrikken til fiskebåten Lise Beate. I tillegg til innsetting, laget og tilpasset vi nye fiskerenner til og fra maskinene.

Rigging av filetlinje Nergård Senja AS

Vi foretok rigging av ny, moderne filetlinje til et av anleggene til Nergård Senja AS i forkant av vintersesongen 2015. Testkjøringen av linja gav svært lovende resultater.

Rigging av snurrevadtromler Hallvardson

I forbindelse med rigging og oppgradering av "nybåten" til Senja AS, fikk Botnhamn Sveis bl.a. oppdraget med å flytte og rigge opp snurrevadtromlene.

 

For Finnsnes Dykk og Anleggsservice og servicebåten Elin har vi montert ny 40 tonns dekksvinsj. Vi laget og monterte fundament og koblet opp hydraulikk med fjernstyring.

Rigging av vakuumanlegg Br. Karlsen AS

Vi har vært med på å rigge opp vakuumanlegg og filetlinje i Brødrene Karlsens nye storstue på Husøy.

 

Rigging av Husøysund

Montering av dekksvinsj Elin

Vi gratulerer Tommy Larsen og mannskapet med ny båt! Vi har gjort ombygginger, rigget lasterom, fiskerenner, garnrenner, garnhaler mv. i forberedelsene til ny sesongstart vinteren 2016.

 

Nytt garnhalersystem til Senjaværing

Vi har levert og montert nytt garnhalersystem til fiskebåten Senjaværing. Garnhaler HMN30 ble montert på egenutviklet mobilt/glidende fundament, og med fjernstyring fra bro. Vi ønsker lykke til med effektivt fiske!