Prosjektering

God planlegging er viktig. Vi kan bidra med fagkompetanse fra tidlig fase og bidra til kontroll og oversikt allerede før jobben igangsettes. Les mer om prosjekteringer vi har gjort her.

Forskjellen ligger i detaljene

Vi tror at god planlegging er forskjellen på suksess og fiasko. Det å overlate ting til tilfeldigheten gir dårlig kontroll og styring. Ofte medfører det også overraskelser til slutt. Vi er opptatt av at kunden skal vite hva hun går til, og at hun skal være informert og involvert fra A til Å.

Motorisering

Skal du sette inn ny motor, generator, nytt gir eller gjøre større modifikasjoner på ditt anlegg? Vi bistår gjerne i planleggingsfasen og foretar prosjektering og detaljering.

Dekks- og fabrikkutstyr

Ved montering av nytt fabrikk- og dekksutstyr er det mye å holde styr på: Riktig og sikker fundamentering, stabilitetskontroll og -godkjenning om bord i fartøy, belastningstest og godkjenning av utstyret, dimensjonering og opplegging av hydraulikk og elektronikk med mer. Det er avgjørende at detaljene gjennomgås før en starter, slik at en unngår overskridelser og forsinkelser. Vi har lang fartstid med dette og er klar til å hjelpe.

Metallarbeid

Materialvalg, dimensjonering, sveisemetode og overflatebehandling med mer krever gode fagkunnskaper. Det er viktig å planlegge godt, uavhengig av om det som skal gjøres er lite eller stort. Vi forestår tegning og beregning i dialog med kunden for å sikre riktig beskaffenhet, om det er fiskekonteinere, overbygg til skip, rørgater til landindustrien eller andre behov.